Projectplan

Directie en ouders van de SVS de Magdalon in Veere hebben het plan opgevat hun schoolplein te vergroenen.
Het doel van dit project is om een buitenruimte te creëren waar kinderen zichzelf, elkaar, de omgeving en de natuur kunnen ontdekken. Waar een gezond leefklimaat wordt gecreëerd en de leerlingen de waarde van de natuur ervaren. Er is een ontwerp gemaakt waarin veel van de versteende ondergronden omgevormd worden in plantvakken, half verhardingen en beplantingen. De kinderen kunnen in en met natuurlijke elementen spelen en ontdekken. De beplanting bestaat uit voornamelijk inheemse soorten die ook vogels insecten en kleine zoogdieren een fijne plek kunnen geven. De beplanting is zichzelf herstellend en meer dan de helft groenblijvend. De speelelementen op het plein zijn afgestemd op de wensen van de verschillende leeftijdscategorieën. De elementen zijn gemaakt van inlands hardhout of naaldhout.
Het zijn vooral de leerlingen die bedacht hebben hoe het schoolplein eruit moet komen zien en wat zij er graag willen doen. 

Hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen?
Een tunnel zonder uitgang naar het land zonder regels. Met vereende krachten denken de schoolleiding en oudercommissie dit plan te realiseren. Zij willen aan de school gerelateerde bedrijven vragen de contouren in het grond en straatwerk aan te leggen. Om daarna met ouders en vrijwilligers de schoolplein inrichting verder vorm te geven. Natuurlijk kost het naast veel inzet en enthousiasme ook geld om deugdelijke materialen te kopen en gereedschappen te huren.De gemeente Veere stelt vanuit hun ‘operatie Steenbreek’ een bedrag beschikbaar en daaraan gekoppeld wil de school ook meedingen naar een bijdrage van de provinciale actie ‘De groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen’. Door acties en reserves voor onderhoud heeft de school nog een bedrag bij elkaar verzameld. En toch is er nog een gat in onze begroting. Hiervoor willen we sponsors en provinciale fondsen benaderen met het doel €20.000,- bijeen te verzamelen. Een pretentieus doel voor een pretentieus plan. Maar het zou toch wel fantastisch zijn als we in “Veere op een veer omhoog kunnen veren om dan een schoolplein uit de lucht te zien, waar een strand met duizendschelpen ligt, een tunnel ons meeneemt naar een land zonder regels en bomen groeien met boomhutten. Een plein met juichende kinderen, zoemende bijtjes, kwetterende vogels en fladderende vlinders
0 +
Speel objecten
0 +
Kinderen
0 ?
Vrijwilligers
0 ?
Sponsors

De verschillende speelelementen

Schuiven naar boven