Nieuws

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland helpt ook mee

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland helpt ook mee

Ook de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland vindt het een uitstekend idee om het schoolplein van de Magdalon te verduurzamen en te vergroenen, daarom zijn wij dan ook zeer blij met…
Het begin is er ...

Het begin is er ...

Zoals het Coronavirus een ongekende impact heeft gehad op de gehele samenleving, zo heeft het virus ook een grote impact gehad op De Magdalon. Zoals begrijpelijk is de focus tijdelijk…
Subsidie Groene Revolutie is een feit

Subsidie Groene Revolutie is een feit

Op 6 mei 2020 is bekend geworden dat wij één van de 10 scholen in Zeeland zijn die subsidie krijgen vanIVN Zeeland, gemeente Veere en de provincie Zeeland voor het…
Certificaat 'Gezonde school' toegekend

Certificaat 'Gezonde school' toegekend

Met veel blijdschap en trots kunnen we melden dat het certificaat ‘Gezonde school (thema milieu en natuur) is toegekend aan het plan voor het speelplein de Magdalon. Hiermee komen we…
Informatieavond op school

Informatieavond op school

Er is op maandagavond 27 januari op school een informatieavond geweest voor alle ouders en overige geïnteresseerden. Hier zijn de plannen verder toegelicht en geïnventariseerd wie er als vrijwilliger mee…
Schuiven naar boven