Het begin is er …

Zoals het Coronavirus een ongekende impact heeft gehad op de gehele samenleving, zo heeft het virus ook een grote impact gehad op De Magdalon. Zoals begrijpelijk is de focus tijdelijk verschoven naar andere zaken om te zorgen dat de school goed door kan draaien en is het effect daarvan oa. dat het project Speelplein de Magdalon tijdelijk op een laag pitje heeft doorgedraaid. Maar dat betekent niet dat het volledig stil heeft gelegen of zelfs vergeten zou zijn!

Integendeel, deze week is de aannemer begonnen met de eerste werkzaamheden in samenwerking met enkele enthousiaste ouders en leerkrachten; dank daarvoor!

Het feit dat het begin gemaakt is uiteraard zeer heugelijk, maar laten we niet vergeten dat het doel nog niet bereikt is! Het budget is op dit moment nog niet toereikend om alle plannen volledig uit te kunnen voeren.

Hiervoor lopen en starten binnenkort diverse acties. We rekenen op jullie hulp!

Schuiven naar boven