Enthousiast van start

Jullie hebben al gehoord dat er plannen zijn om het schoolplein van onze school op te knappen.
De leerlingen en leerkrachten hebben in het najaar hun wensen te kennen gegeven.
Ontwerpster Jootje Vaas heeft een plan getekend waar we allemaal heel enthousiast over zijn.
Het wordt een flinke klus en ook een klus die geld kost. Er zijn verschillende projecten in de gemeente
en de provincie die scholen financieel willen ondersteunen met de vergroening van hun schoolplein.
Daar maken we natuurlijk gebruik van. We hebben ook al een bedrag gespaard én we hebben vorig
jaar een mooi bedrag gekregen van de stadsraad Veere.
Wij, de werkgroep schoolplein, hebben het plan het project in twee delen uit te voeren. Het eerste deel,
het grond- en straatwerk met behulp van professionele bedrijven en het tweede deel, de inrichting en
beplanting met behulp van ouders, kinderen en vrijwilligers.
Wij hopen op veel enthousiaste ouders die ons willen helpen het schoolplein af te maken. Het gaat om
werkzaamheden die de vrijwilligers kunnen doen, zoals timmerwerk en beplantingwerk. Daarnaast
zijn er nog allerlei kleine projecten als insecten hotels en vogelhuisjes bouwen etc.
Verder zijn er materialen nodig die ouders misschien ter beschikking willen stellen. We denken dan
aan boomstammen, stukken boomstam, planten, verschillende soorten straatstenen, tegels en touwen.
Hebben jullie interesse in wat er staat te gebeuren en/of mee te helpen aan de realisatie? Dan willen
we jullie uitnodigen op 27 januari op school om 20.00u voor een uitleg van het plan en de daarbij
komende werkzaamheden.
Het ontwerp van het schoolplein hangt in de hal van onze school.

Schuiven naar boven