Speelplein de Magdalon

Van een grijs schoolplein naar een groen plein met juichende kinderen, zoemende bijtjes, kwetterende vogels en fladderende vlinders

Tja, hoe ontstaat zo'n idee...

Je loopt over het schoolplein en je denkt al veel langer: daar zouden we veel meer mee kunnen doen dan alleen rennen, touwtje springen, schommelen, chillen…

De kleuterjuf heeft ook al paar keer gezegd: ik zou een plein willen met veel meer mogelijkheden voor kinderen om te spelen en te ontdekken…

We hebben het er als team over en iedereen is het daar mee eens…

Ook in de leerlingenraad geven de kinderen geregeld aan dat ze best een ‘leuker’ plein willen…

Dan komen ook ouders met ideeën, naar aanleiding van een nieuwsbericht over een schoolplein in Middelburg…

En dat geeft de doorslag. Dat is het moment waarop we tegen elkaar zeggen: ja, we gaan het doen, we gaan ons schoolplein aanpakken!

En daar hebben we nu mogelijkheden voor! Gemeente Veere verleent scholen subsidie i.v.m. de “Operatie Steenbreek” om zoveel mogelijk scholen te motiveren pleintegels weg te halen, zodat het hemelwater beter wordt afgevoerd. Ook Provincie Zeeland geeft in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) subsidie i.v.m. de “Groene Revolutie Schoolpleinen” voor groenvoorziening, speelmogelijkheden, aanleidingen om te ontdekken, buitenlokalen, enzovoort.

Aan beide initiatieven willen wij graag meewerken omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op een positieve manier betrokken worden bij hun leefomgeving. Van spelen en ontdekken tot toenemend bewustzijn van je verantwoordelijkheid voor die eigen leefomgeving.

Petra Wevers van KrachtigBuiten en Jootje Vaas (als landschapsarchitecte betrokken bij diverse pleinontwerpen in Zeeland) ondersteunen ons bij het uitwerken van de plannen.
O.l.v. Jootje Vaas is er een ontwerp bedacht en getekend, waar vanzelfsprekend alle kinderen en het team bij zijn betrokken; wat spelen de kinderen, waar spelen ze, wat vinden ze leuk en wat zouden ze graag willen als er een ander plein komt.

Een groene revolutie In Veere dus, voor onze kinderen en voor iedereen in Veere. Met sponsoring door lokale ondernemers en acties van onze kinderen om de begroting aan te laten sluiten bij de ambities zijn en worden er allerlei acties op touw gezet om het nieuwe plein binnenkort klaar te hebben!

Inmiddels is er van alles in gang gezet. Subsidies aangevraagd, plaatselijke aannemers benaderd, 
ouders en kinderen enthousiast gemaakt. En deze speciale website, waarop iedereen kan zien wat er allemaal gebeurd is, gebeurt en nog staat te gebeuren!

Namens kinderen en team,
Ruud van Leerzem

Waarom?

Onze school staat op een unieke plek in Veere. Een authentieke omgeving met veel geschiedenis en culturele waarde. Midden in de kern van ons monumentale stadje vraagt het prachtig ommuurde maar grijze speelplein om een unieke, educatieve en vooral natuurlijk duurzame invulling.

Wij hebben ons aangesloten bij de Groene Revolutie Schoolpleinen, een geweldig initiatief dat ons de mogelijkheid geeft om te starten. https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland Daarnaast mogen wij rekenen op subsidie vanuit de gemeente Veere om “operatie steenbreek” van IVN op Walcheren in de praktijk te brengen.

Een uitgelezen kans om SAMEN een buitenruimte te creëren waar kinderen zichzelf, elkaar, de omgeving en de natuur kunnen ontdekken. Waar een gezond leefklimaat wordt gecreëerd en de leerlingen de waarde van de natuur ervaren.
Een inspirerende buitenruimte die naast dagelijkse educatie en speelplezier aan onze schoolkinderen óók inwoners, bezoekers en toeristen en hun kinderen verrast en uitnodigt om (buitenom lestijden) te leren en spelen op ons plein.
Wij vroegen onze kinderen hoe zij het schoolplein wilden ervaren en gebruiken die inspiratie om zo veel mogelijk te realiseren! Want het zou toch wel fantastisch zijn als we in Veere op een veer omhoog kunnen veren om dan een schoolplein uit de lucht te zien, waar een strand met duizend schelpen ligt, een tunnel ons meeneemt naar een land zonder regels en bomen groeien met boomhutten. Een plein met juichende kinderen, zoemende bijtjes, kwetterende vogels en fladderende vlinders.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Hoe?

Met vereende krachten gaan de schoolleiding en oudercommissie het plan realiseren. Er is een ontwerp gemaakt waarin veel van de versteende ondergronden omgevormd worden in plantvakken, half verhardingen en beplantingen. De kinderen kunnen in en met natuurlijke elementen spelen en ontdekken. De beplanting bestaat uit voornamelijk inheemse soorten die ook vogels, insecten en kleine zoogdieren een fijne plek geven. De beplanting is zichzelf herstellend en voor meer dan de helft groenblijvend. Een deel van de beplanting is eetbaar. De duurzame speelelementen zijn afgestemd op de wensen van de verschillende leeftijdscategorieën. Het zijn dus vooral de leerlingen die bedacht hebben hoe het schoolplein eruit moet komen zien en wat zij er graag willen doen.

Een pretentieus doel voor een pretentieus plan.

Wij kunnen dit niet alleen en geloven in duurzame samenwerking, co-creatie en rekenen op (financiële) steun van diverse betrokken Zeeuwse organisaties.

De groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen

Screenshot 2020-02-04 at 16.46.26

Spelen

Actief en gezond blijven

nature-3205038_1920

Natuur

Vlinders, bijen en kleine zoogdieren

watertafel-w500

Educatief

Spelenderwijs ontdekken & leren

Wat?

Deze website informeert alle betrokkenen en zal voorzien in informatie over de voortgang van de realisatie van ons project. Op de sponsorpagina communiceren wij over de voortgang van realisatie, toegezegde funding, resultaten van acties van onze kinderen en vermelden wij donateurs en sponsoren.

Sponsoren, donateurs en vrijwilligers bedanken wij door vermelding op onze website(s), wij willen maximaal scoren op toegevoegde waarde voor natuur en milieu zodat subsidies en aanmoedigingspremies van lokale overheid en belangrijke fondsen aantoonbaar goed besteed worden.

Het is onze missie ervoor te zorgen dat onze groene buitenruimte niet alleen een aanwinst is voor natuur en milieu in Veere maar bovendien zorgt voor alleen maar blije gezichten.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Help ons om onze doelen te behalen!

Sponsors

0 +
Speel objecten
0 +
Kinderen
0 ?
Vrijwilligers
0 ?
Sponsors
Ideeën van de kinderen
Schuiven naar boven